سوال مطرح شده : می گویند شیعه شعبه ای از مذهب یهود و عقاید آنها می باشد و یک حزب سیاسی است و بنیانگذار آن عبدالله بن سبا است!!
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  می گویند شیعه شعبه ای از مذهب یهود و عقاید آنها می باشد و یک حزب سیاسی است و بنیانگذار آن عبدالله بن سبا است!!
توضيحات : 

می گویند شیعه شعبه ای از مذهب یهود و عقاید آنها می باشد و یک حزب سیاسی  است و بنیانگذار آن عبدالله بن سبا است!! سلطان الواعظین: اگر عبدالله بن سبا که در اخبار شیعه جزء منافقین معرفی شده و چند روزی به نام دوستی امیرالمومنین محبوبیت پیدا کرده ربطی به شیعه امامیه ندارد.  اگر دزدی لباس روحانیت بپوشد باید ما به اصل روحانیت بدبین شویم؟ واقعا از انصاف به دور است که مذهب پاک شیعه را به عبدالله بن سبا مربوط کنید و این مذهب را تخفیف داده و حزب سیاسی بنامید. شیعه حزب نیست و مذهبی است که در زمان خود پیامبر و به دستور ایشان شکل گرفته است. آقایان محترم ما شیعیان یهودی نیستیم بلکه محمدی هستیم. لفظ شیعه از زمان عثمان بر شیعیان اطلاق نشده بلکه در زمان خود پیامبر صحابه خاص آن حضرت را شیعه می نامیدند . حافظ ابو حاتم رازی در کتاب الزینه می نویسد اولین نامی که در اسلام در زمان رسول خدا (ص) به وجود آمد نام شیعه بوده و چهار تن از صحابه خاص دارای این لقب بوده اند:1-ابوذر غفاری 2-سلمان فارسی 3- مقدادبن اسود کندی 4-عماربن یاسر 


تاريخ درج :  پنجشنبه 7 خرداد 1394  9:14
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :