سوال مطرح شده : آیا روح وجود دارد؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  آیا روح وجود دارد؟
توضيحات : 

آیا روح وجود دارد؟"دلایل اثبات روح"الف) آثاری از ما بروز می­کند که با خواص ماده هماهنگی ندارد. مثلاً ماده تغییر و تحول می­پذیرد ولی ادراکات ما ثابت باقی می­ماند. باید نیروی ثابت و لایتغیری در ما باشد که این آثار در او یا با او یا از او بروز نماید که اصطلاحاً به آن «روح» می­گوییم.ب) ماده انقسام پذیر است. تصورات و آگاهی­های ما تقسیم­پذیر نیست. اگر علوم ما از ماده می­بود بایست قابل تقسیم باشد، که نیست. قطعاً باید قدرتی غیر از بدن در ما باشد که این آثار از او بروز می­کند که به آن «روح» می­گوییم.ج) همه ما به وجود خود (من) معترفیم. این من کیست؟ بدن من که مرتباً در حال تغییر است. چه عاملی وجود دارد که با عوض شدن همه سلول­ها باز باقی می­ماند و به آن من می­گوییم. این من غیر از جسم من است که به آن "روح" میگوییم.د) جسم و بدن دارای وضع و قابل اشاره حسی است ولی ادراکات ما چنین نیست. ما تعلقات و موهوماتی داریم که نه دارای وضع است و نه قابل اشاره حسّیه؛ که این آثار از ماده برنمی­خیزد.ﻫ ) ما درک کلی داریم و از مشاهده جزئیات، مفاهیم کلی استخراج می­کنیم. مثلاً افراد انسان را دیده­ایم و مفهوم کلی انسان را درک می­کنیم. این امر از ماده ساخته نیست و این نیرو را روح می­نامیم.و) اگر قوای درّاکه و نیروی عاقله انسان، جسم و ماده باشد، باید با کهولت و پیری، سستی و ضعف در آن پیدا شود. زیرا با بالا رفتن سن، قوای جسمی ضعیف می­شود و در عمل، افراد بشری با از دست دادن قدرتهای جسمی، همچنان از رشد روحی برخوردارند.ز) رویای صادقه خود دلیل بزرگی بر وجود روح است. گاهی افراد خواب­هایی می­بینند و پس از مدت کوتاه یا طولانی عین آن رویا تحقق پیدا می­کند. در حالت خواب روح از جسم جدا شده و آزادی بیشتری پیدا می­کند و به میزان قدرت خود بخشی از آینده را مشاهده کرده و بر مبنای میزان پاکی خود، صداقت و درستی آن در بیداری آشکار می­گردد؛ که این امر از اموری نیست که از ماده سر بزند.ح) احضار ارواح و هیپنوتیزم هم بسیار معروف و مشهور است. افرادی بس بزرگ و با تقوا توانسته­اند با ارواح گذشتگان سخن بگویند و از آنها مدد بگیرند.ط) کارهای محیرالعقول مرتاضان نیز نشانگر قدرت روح و غلبه آن بر جسم است.به کوشش: گروه معاد 


تاريخ درج :  يکشنبه 25 مرداد 1394  18:10
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :