سوال مطرح شده : یک کودک معلول جسمی چه گناهی دارد که این‌گونه خلق شده است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  یک کودک معلول جسمی چه گناهی دارد که این‌گونه خلق شده است؟
توضيحات : 

یک کودک معلول جسمی چه گناهی دارد که این‌گونه خلق شده است؟در جهان هستی قانونی به نام قانون علیت حاکم است که این قانون در مقابل صدفه است. قانون علیت لازمه یک نظام احسن است، اگر این قانون نباشد بشر نمی‌تواند هیچ پیشرفتی در زمینه علم تجربی داشته باشد چرا که همه چیز غیر قابل پیش‌بینی می‌شود.اگر یک کودک، ناقص العضو به دنیا می‌آید مسلماً بر اساس علتی است که اگر آن علت را بر طرف کنیم نقص عضو کودک هم برطرف خواهد شد.مواردی وجود دارد که روی سلامت جنین در زمان بارداری موثر است و مادر موظف به رعایت کردن آن‌ها است. مثلاً مصرف آنتی بیوتیک طبق قانون علیت روی جنین اثر می گذارد و ... اگر کودکی ناقص العضو به دنیا آمد باید در پی علت آن باشیم.اگر برای مصیبتهایی که بشر می‌تواند با درایت بیشتر مانع به‌وجود آمدن آنها شود، ولی این آگاهی و درایت را بکار نبرد و انتظار داشته باشد که قانون علیت از بین برود انتظاری نابخردانه و جاهلانه است زیرا از بین رفتن قانون علیت مساوی با صدفه است و اگر صدفه باشد نظم همه هستی بهم می‌خورد.با وجود این اگر کسی بر مبنای قانون علیت، معلول به دنیا آمد از نظر کمال و تعالی، مرتبه‌ای همسان با انسانهای دیگر دارد چرا که هر فردی بر اساس امکانات خودش مسوولیت دارد و چه بسا مشاهده شده که انسانهایی که نقص عضو دارند موفق‌تر از انسانهایی هستند که در کمال سلامت جسمانی هستند. ضمن این‌که ما معتقدیم از آن جهت که عالم دیگری بعد از این دنیا هست، ظلمی به افراد نمی‌شود و این کاستی ها در جهان دیگر جبران می‌شود. به کوشش: خانم وثوقیکلاس خانم محمدزاده


تاريخ درج :  سه شنبه 14 دى 1395  10:42
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :