سوال مطرح شده : چرا در میان همه صفات الهی عدل بعنوان اصلی از اصول اعتقادی عدلیون ( معتزله و شیعه ) مطرح است مگر چه فرقی بین عدل و دیگر صفات خداوند مثل اراده ، قدرت ، علم و ... وجود دارد ؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  چرا در میان همه صفات الهی عدل بعنوان اصلی از اصول اعتقادی عدلیون ( معتزله و شیعه ) مطرح است مگر چه فرقی بین عدل و دیگر صفات خداوند مثل اراده ، قدرت ، علم و ... وجود دارد ؟
توضيحات : 

  چرا در میان همه صفات الهی عدل بعنوان اصلی از اصول اعتقادی عدلیون ( معتزله و شیعه ) مطرح است مگر چه فرقی بین عدل و دیگر صفات خداوند مثل اراده ، قدرت ، علم و ... وجود دارد ؟از آنجا که اصل عدل در اصول اعتقادی مورد اختلاف عدلیون ( معتزله و شیعه ) و اشاعره است ، به سر منشاء این اختلاف که به دو علت تاریخی و کلامی بر می گردد اشاره می کنیم . برای توضیح علت تاریخی ناچاریم مختصری به چگونگی وضعیت اعتقاد مردم در صدر اسلام اشاره کنیم .در صدر اسلام گروهی بودند به نام مرجئه که با تخریب افکار عمومی سعی در تحریف حقیقت اسلام داشتند . آنان می گفتند آیا اگر انسانی فاسق و کافر شد باید به کلی ناامید شود یا اینکه ممکن است خداوند در روز قیامت او را بیامرزد ؟از آنجا که قرآن به صراحت می گوید: از رحمت خداوند ناامید نشوید خداوند همه گناهان را می آمرزد به این اعتقاد رسیدند که ممکن است خداوند روز قیامت افراد کافر و فاسق را مورد رحمت خویش قرار دهد پس کافران هم نباید مایوس شوند . به همین دلیل کلمه مرجئه از ریشه رجا به معنی امیدواری می آید و گروه مرجئه یعنی کسانی که امیدوار بودند .هر چند که این سخن در ظاهر امر درست است و نباید از رحمت خداوند ناامید شد ولی آنان شکل انحرافی به این قضیه دادند و گفتند: چون ما امید داریم که خداوند همه گناهان را می آمرزد پس در مقابل ظالمان ، فاسقان و فاجران مخصوصا حکام و خلفای جور حق اعتراض ، انتقاد و نهی از منکر نداریم .با این طرز تفکر حکام و خلفای نابحق وقت می توانستند سوء استفاده های فراوانی کنند و تمام فسق و فجور خود را توجیه کنند . آنان به استناد به همین دلیل حتی امام حسین (ع) را محکوم می کنند و می گویند: امام حسین (ع ) حق اعتراض به یزید را نداشت، او یک شورشی است چرا که برعلیه حاکم وقت قیام کرد و معتقدند خداوند بر مبنای قدرت مطلق می تواند یزید را ببخشد .زمانی نگذشت که عدلیون ( شیعه و معتزله ) این طرز فکر را رد کردند و گفتند: خداوند علاوه بر قادر مطلق بودن عادل مطلق نیز هست و همین نقد عدلیون به اعتقاد مرجئه باعث شد مردم متوجه سوء استفاده حکام شوند و به همین دلیل مباحث مربوط به عدل بخاطر اهمیتی که داشت جزو اصول اعتقادی قرار گرفت .در مورد علت کلامی هم باید بدانیم که عدل صفتی است که نفی یا اثبات آن نتایج متفاوت و متضادی دارد و بسیاری از مسائل اعتقادی مانند جبر و اختیار ، شرور ، شفاعت و ... متوقف بر اعتقاد به عدل است و با اثبات مسئله عدل می توانیم مسائل دیگر را هم اثبات کنیم .بعد از آگاهی مردم نسبت به مسئله ای که مرجئه ایجاد کرده بودند ، حکام برای رسیدن به اغراض سوء خود فرقه ای به نام اشاعره را روی کار آوردند . آنها که پیروان ابوالحسن اشعری بودند معتقد بودند که هر چه خدا انجام دهد عدل است و عقل انسان نباید هیچ دخالتی در امور خدا داشته باشد . و از این طریق حسن و قبح عقلی را رد می کردند . شیعیان این تعریف از عدل را نمی پذیرند و معتقدند عدل به آن معنی که اشاعره می گویند عین ظلم است . اگر قرار باشد خداوند انسان فاسقی را به بهشت ببرد عین ظلم می شود و این نتیجه با داده های عقلی به دست می آید برای اینکه عقل سلیم می گوید که پاداش کار خیر ، خیر است و جزای کار شر ، شر است .به کوشش: خانم طیبه وثوقیاستاد: سرکار خانم محمدزاده


تاريخ درج :  چهارشنبه 14 بهمن 1394  15:5
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :