سوال مطرح شده : 3-حکم حجاب برای بانوان سالخورده چگونه است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  3-حکم حجاب برای بانوان سالخورده چگونه است؟
توضيحات : 

3-حکم حجاب برای بانوان سالخورده چگونه است؟خداوند در (آیه 60 سوره نور) می فرماید: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ اَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَهٍ وَاَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ." "و زنان از کار افتاده‏ای که امید به ازدواج ندارند گناهی بر آنها نیست که لباسهای (روئین) خود را بر زمین بگذارند به شرط اینکه با زینت و آرایش خود آرائی نکنند و اگر خود را بپوشانند برای آنها بهتر است. و خداوند شنوا و دانا است." قَواعد جمع قاعده = زنانی که امید و تمایل به ازدواج ندارند. ( نه فقط یائسه باشند، زیرا بسیاری از یائسه ها تمایل به ازدواج در آنان باقی است. )تَبَرُّج= نوعی خودآرایی، آراستن برای مورد توجه قرار گرفتن.*زنان سالخورده (سالمند) که هیچ گونه امید و علاقه و انگیزه ای به ازدواج ندارند و حتی جذابیتی برای جذب نامحرمان در آنان نیست، بدون قصد خود آرایی و خودنمایی مجازند که حجاب کمتری داشته باشند. بعضی روایات چگونگی حجاب سالمندان را بیان داشته است؛از امام صادق (ع) است که فرمودند:"(القَواعِد مِن النِساء لَیسَ عَلیهُن جُناحَ ان یضعن ثیابهن) قال: تَضع الجِلباب وَحده." "منظور از این جمله فقط نداشتن جلباب (لباس سرتاسری) است.(1)"  روایت دیگری است که؛"ذَکَرَ الحُسَینُ انَّه کَتبَ اِلیهِ یَسالَه عَن حَّد القَواعِد مِن النِساء ...فکُتبَ (ع): مَن قَعَدن عَن النِکاح‏.""حسین می‏گوید: خدمت امام نامه نوشته و از ایشان پرسیدم: منظور از حد (سن) زنان سالخورده  چیست؟ فرمودند: وقتی که دیگر رغبتی به ازدواج نداشته باشند.(2)" با توجه به آیه و روایات مذکور؛  زنان سالخورده می توانند پوشش کمتری داشته باشند به شرطی این که در برابر نامحرمان نکات زیر را رعایت نمایند:1-نباید زینت های پنهانی خود را آشکار نمایند.2-لباسهای زینتی که جلب توجه می کنند در تن نکنند.3-نباید آرایش و خودنمایی کنند.4- هر چه عفیف و پاکدامن باشند برای آنان بهتر است. .............................................................1-وسائل الشیعه، ج 7، ص 1472-همان از آنجا که ممکن است بعضی زنان سالخورده از این آزادی در نوع لباس و برخورد با نامحرمان و گفتگوهای نامناسب سوء استفاده کنند خداوند با اخطار می فرماید: "وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ" "خداوند هم گفتار شما را می شنود و هم به کردار شما آگاهی دارد."پس باید مواظب رفتار خود باشند.       

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:21
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :