سوال مطرح شده : 4- چرا اسلام زنان سالمند را نیز به نوعی پوشش و عفاف توصیه و مقید می نماید؟!
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  4- چرا اسلام زنان سالمند را نیز به نوعی پوشش و عفاف توصیه و مقید می نماید؟!
توضيحات : 

چرا اسلام زنان سالمند را نیز به نوعی پوشش و عفاف توصیه و مقید می نماید؟! توصیه های (آیه 60 سوره نور) برای زنان سالمند تاکید بر این است که آنان مورد آزار  و اذیت  افراد فاسق قرار نگیرند همانطور که روزنامه ایندپندنت چاپ لندن از تجاوز به زنان 50 الی 100 سال خبر می دهد. (1) با افزایش روز افزون تجاوز به افراد سالمند در جهان، محققین به دنبال یافتن راه حلی برای جلوگیری از آزار و اذیت و تجاوز به زنان میان سال می باشند و تاکنون راه حل آن را نیافته اند؛ از آنجا که قرآن  پشتوانه خدایی و الهی دارد و دستوراتش برای همیشه و همه افراد بشر است، حدود 15 قرن پیش با تاکید بر عفاف  و عدم خودنمایی و تظاهر به زینت و لباس های زینتی (توجه به موارد چهار گانه مذکور صفحه19)  پاسخ گوی این موضوع و راه پیشگیری اذیت این افراد را ارائه می دهد. ......................................................1-روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در مقاله ای تحت عنوان چرا زنان میان سال و مسن مورد تجاوز قرار می گیرند؟! و چرا هیچ کس به این موضوع توجه نمی کند؟ مواردی از این آزارها را ذکر می نماید:       http://www.independent.co.uk   خانم 84 ساله ای در حالی که روی کاناپه منزل خود نشسته بود، مردی با شکستن پنجره وارد منزل شد و پس از تهدید با چاقو او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد و سپس او را داخل کمد محبوس کرد و گریخت. یک هفته بعد در داونتری خانمی 71 ساله مورد تجاوز قرار گرفت و دو هفته بعد از آن خانمی 83 ساله.همان ماه مردی به خاطر تجاوز به خانمی 88 ساله و 50 ساله دستگیر شد.   فجیع ترین مورد که پلیس منچستر را شوکه کرده بود و آن را بدترین نمونه این گونه تجاوزات نامید، تجاوز به خانمی 88 ساله بود که دو مرد او را مورد حمله قرار داده بودند و دنده ها و سرش را شکسته بودند و او را 3 بار مورد تجاوز قرار داده بودند و او را به کارهای جنسی نامعقول واداشته بودند.در ژانویه همان سال نیز پرونده تجاوز به خانم 100 ساله در دادگاه "نوریچ کرون" مورد بررسی قرار گرفت و صدها مورد دیگر که هنوز پلیس و محققین نتوانسته اند علت و راه جلوگیری از این فجایع را پیدا کنند.

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:24
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :