سوال مطرح شده : چه عواملی عبادت صحیح و خالصانه را تخریب می کند؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  چه عواملی عبادت صحیح و خالصانه را تخریب می کند؟
توضيحات : 

چه عواملی عبادت صحیح و خالصانه را تخریب می کند؟عبادت صحیح و خالصانه گوهر ارزشمندی است که در معرض انواع و اقسام آفتها قرار دارد و مهمترین آنها عجب و ریاست. امام سجاد (ع) در دعای مکارم الاخلاق می فرماید:" خدایا مرا توفیق ده تا مطیع ، بنده و فرمانبردار تو باشم. خدایا این عبادت من را با عجب و خود بزرگی من فاسد نکن."اما عجب چیست؟ عجب یعنی بزرگ شمردن عمل و راضی بودن به عمل خود به نحوی که عمل کسی را بالاتر از خود نداند. برای درمان این بیماری باید به خود گفت من هر چه هم عبادت کنم به پای شیطان نمی رسم او شش هزار سال خدا را عبادت کرد اما با یک تکبر و عجب همه آنها را از دست داد.یکی دیگر از آفتها، آفت ریاست. در واقع انسان ریاکار در باطن معتقد به خدا و روز جزا نبوده است و برای احکام الیه ارزش قائل نیست و برای جلب رضایت مردم و یا دفع ضرری این کار را انجام می دهد.ریا از این نشات می گیرد که فرد واقعا خدا را نشناخته است و به این باور و اعتقاد نرسیده است که همه عوامل و امور در اختیار خداست و چشم طمع به دست دیگران دوخته است و این کار را انجام می دهد تا در انظار مردم برای خود کسب آبرویی نمایند و یا مشکلی را دفع نماید غافل از اینکه هر چه هست و نیست اوست.


تاريخ درج :  سه شنبه 19 اسفند 1393  9:14
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :