سوال مطرح شده : 11-آیا پوشش وحجاب در ادیان گذشته بوده یا مختص به دین اسلام است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  11-آیا پوشش وحجاب در ادیان گذشته بوده یا مختص به دین اسلام است؟
توضيحات : 

آیا پوشش وحجاب در ادیان گذشته بوده یا مختص به دین اسلام است؟حجاب در تمام ادیان الهی وجود داشته اما به مرور زمان و به تدریج  این حکم  نادیده گرفته شده است. *پوشش و حجاب در ادیان گذشته* در کتاب عهد عتیق است که؛ در عهد حضرت سلیمان (ع) زنان علاوه بر پوشش بدن، روبند بر صورت می انداختند. در زمان حضرت ابراهیم(ع) نیز حجاب رایج بود؛ در تورات آمده است: "نامزد اسحاق وقتی او را دید، برقع بر صورت انداخت. ""وی پاسخ داد: پسر سرور من است با شنیدن این سخن ربکا با روبند خود صورتش را پوشانید." (1) *حجاب در دین یهود:رعایت حجاب و حفظ عفت و پاکدامنی از مواردی است که در دین یهود به آن تاکید شده است. مورخین و اندیشمندان معتقدند سخت گیری های زیادی در آیین یهود برای رعایت حجاب وجود دارد."گرچه پوشش در بین اعراب مرسوم نبوده و اسلام آنرا بوجود آورد ولی در ملل غیر عرب به شدیدترین شکل رواج داشت. در ایران و در بین یهود و ملتی که از فکر یهود پیروی میکردند، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه در اسلام می خواست وجود داشت». (2).......................................................1- سفر پیدایش، باب 24، عبارت 662- اشتهاردی، ابوالقاسم، حجاب در اسلام ص 50  مواردی از روبنده و چادر  در تورات وجود دارد که نشان دهنده حجاب زنان یهودی بوده است:1-تورات ،کتاب روت باب سوم ،عبارت 15:"بوعز به آن زن گفت : چادری که بر تو است بیاور و بگیر . پس آن بگرفت و به او شش کیل جو پیموده ، بر وی گذارد و به شهر رفت." 2-تورات ، سفر پیدایش باب 38، عبارت 14و15:"(درباره عروس یهودا) پس رخت بیوگی را از خویشتن بیرون کرده ، برقعی به رو کشیده و خود را در چادری پوشیده و به دروازه عینیام که در راه تمنه است بنشست."  3-تورات، کتاب غزلهای سلیمان، باب 4 عبارت 1:

"اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقع، مثل چشمان کبوتر است. " این عبارات نشان می دهد زنان یهود از برقع و چادر در آن دوران استفاده   می نموده اند.طبق قوانین یهود عدم رعایت عفت و عشوه گری نیز دارای مجازات بوده و یکی از علل نزول بلا ست. 4-تورات ، کتاب اشعیا نبی، باب 3 عبارات 16-20:"خداوند زنان مغرور  اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد. آنان با عشوه راه می روند و النگوهای خود را به صدا در می آورند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه می زنند. خداوند بر سر این زنان بلای گری خواهد فرستاد تا بی مو شوند. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد. خداوند تمام زیورآلاتشان را از ایشان خواهد گرفت. گوشواره ها، النگوها، کلاه ها، عطردانها، انگشترها و حلقه های زینتی . آری خداوند از همه اینها محرومشان خواهد کرد . به جای بوی خوش عطر، بوی گند و تعفن خواهند داد. تمام موهای زیبایشان خواهد ریخت و زیباییشان به رسوایی تبدیل خواهد شد." ویل دورانت، در مورد پوشش زنان یهودی می‏گوید: «در طول قرون وسطی، یهودیان همچنان زنان خویش را با البسه فاخر می‏آراستند، لکن به آنها اجازه نمی‏دادند که با سر عریان به میان مردم روند. نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب را مستوجب طلاق می‏ساخت. از جمله تعالیم شرعی یکی آن بود که مرد یهودی نباید در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد»(1) 5- در کتاب تلمود- یکی از مهم ترین کتابهای فقهی یهود- آمده است: هر زنی که از قوانین حجاب تخلف کند مرد می تواند بدون پرداخت مهریه زن را طلاق دهد: "زنانی که در موارد زیر به رفتار و کردار آنها اشاره می شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ کتوبا (مهریه) به ایشان تعلق نمی‌گیرد: زنی که از اجرای قوانین یهود سرپیچی می‌‌کند و فی المثل بدون پوشانیدن سر خود به میان مردان می‌‌رود، در کوچه و بازار پشم می ریسد و با هر مردی از روی سبکسری به گفتگو می‌پردازد و یا صدایش آنقدر بلند است که چون در خانه اش تکلم کند همسایگانش بتوانند سخنان او را بشنوند..."(2) ...................................................................1- تاریخ تمدن ، ویل دورانت،  ج 12، ص 62  2- تلمود، میشنا کتوبوت:7/6 6- احکام پوشش در دین یهود؛یعقوو یسرائل لوگاسی یکی از علمای معاصر یهود درباره حجاب در کتاب خود به نام "بت یعقوو" می نویسد:

لباس باید به حدی گشاد و آزاد باشد تا اندام بدن به هیچ عنوان در آن برجسته نگردد و کمربند بسته نشود.

* آستین ها باید تا مچ دست را بپوشانند.

* گردن از طرفین تا شروع شیب کتف از پشت و در جلو تا بالای استخوان جناغ را بپوشاند ( یعنی تمام دور گردن پوشانده شود)؛ حتی پاها باید پوشیده باشد و از پشت جوراب نباید پوست پا دیده شود و جوراب های عکس دار و با رنگ های تند ممنوع است.

* پوشش سر باید تمام موی سر را بپوشاند و آرایشی که باعث جلب توجه دیگران گردد گناه بسیار بزرگی است (1) دکتر مناخیم بربر پرفسور ادبیات در دانشگاه یشیوا،در کتاب "زنان یهودی در ادبیات ربانی" می گوید: "همواره این سنت برای زنان یهودی وجود داشته است که با یک پوشش در مجامع بروند حتی این که تمام صورت را بپوشانند و تنها یک چشم را آزاد بگذارند."(2) همچنین  یهودیان در کنیسه  موهای خود را با روسری یا با کلاه گیس می پوشانند تا احترام به خداوند را نشان دهند. ................................................1- یعقوو یسرائل لوگاسی، 1980م:ص1102- Dr. Menachim Brayer: “He Jewish Women in Rabinic Lieraure” p.139{  دختر یهودی تا قبل از ازدواج حدود خاصی برای پوشش دارد موی سر اگر مزین نباشد پوشش آن لازم نیست اما پس از ازدواج باید حجاب داشته باشد تا مشخص باشد که متاهل است. طبق توصیه های اکید تعالیم تلمود دختر یهودی باید حوالی بلوغ ازدواج کند و پس از ازدواج، رعایت حجاب در مقابل همه مردان به جز پدر و شوهر بر او واجب است. * حجاب در دین مسیحیت:در مسیحیت نیز همانند دین یهود، حجاب زنان امری واجب به شمار می آمده و نه تنها احکام شریعت یهود در مورد پوشش زنان را تغییر نداده ،  بلکه در مواردی قدم را فراتر نهاده و زنان را شدیدتر به رعایت کامل پوشش و دوری از هرگونه آرایش ملزم می سازد. زنان مسیحی می کوشیدند مانند حضرت مریم موی سر خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. همچنین از گذشته تا زمان حال زنان راهبه و قدیس یکی از کاملترین حجاب ها را انتخاب می کردند. "سیره عملی زنان مومنه مسیحی نشانگر رعایت حجاب و پوشش کامل بدن می باشد و در تصاویری که از پوشاک مسیحیان و مردم اروپا در زمان های گذشته موجود می باشد، زنان دارای لباسی بلند بوده اند و سر را نیز به خوبی می پوشاندند." (1) این امر نشان می دهد که از نظر آنان، حجاب علامت و نشانه دینداری است..................................................1- سفرنامه دیالافوا ص 221 در این قسمت بخش هایی از انجیل که در مورد حجاب و مسائل مربوط به آن است را بررسی می کنیم: 1-انجیل ، رساله اول پولس به تیمونائوس ، باب دوم عبارات 13-9"زنان نیز باید در طرز پوشاک و آرایش خود باوقار باشند. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گیرند نه برای آرایش مو و یا آراستن خود به زیور آلات و لباس های پرزرق و برق. زنان باید در سکوت و اطاعت کامل به فراگیری مسایل روحانی بپردازند. اجازه نمی دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنها مسلط شوند."  2- انجیل رساله اول پطرس ، فصل سوم ، عبارات 1-6"برای زیبایی به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس های زیبا و آرایش گیسوان توسل نجویید. بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی پایدار یعنی با روحیه آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست. اینگونه خصایل در گذشته در زنان مقدس دیده می شد. ایشان به خدا ایمان داشتند و مطیع شوهران خود بودند."  3- انجیل، رساله اول پولس به قرنتیان ، باب 11 ،عبارت 6"اگر زن نمی خواهد موی سر خود را بپوشاند ، باید موی سرش را بتراشد و اگر از این عمل خجالت می کشد، پس باید سر خود را بپوشاند."   4-انجیل رساله اول پولس به قرنتیان باب 11 عبارت 13-17"حال نظر خودتان در این باره چیست؟ آیا درست است که یک زن در یک جمع بدون پوشش سر دعا کند؟ آیا خود غریزه و طبیعت به ما نمی آموزد که سر زن باید پوشیده باشد؟ زیرا زنها به موی بلند افتخار می کنند چون مو به عنوان پوشش به آنها داده شده است در حالیکه موی بلند برای مردان عیب است. اما اگر کسی می خواهد در این باره بحث و مجادله کند، تنها چیزی که می توانم به او بگویم این است که ما همیشه این را تعلیم داده ایم که زن به هنگام دعا و یا نبوت باید سر خود را بپوشاند. تمام کلیسا ها نیز در این امر توافق دارند." همچنین نظر دو مرجع مسیحیت و دو اسقف بزرگ، کلمنت و ترتولیان، درباره حجاب این است که زنان باید کاملا در حجاب و پوشیده باشند مگر آنکه در خانه خود باشند زیرا فقط لباسی که او را می پوشاند و می تواند از خیره شدن چشم ها به سوی او مانع گردد .زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش وارد گناه کند. برای زنان مومن عیسوی در نظر خداوند پسندیده نیست که نزد بیگانگان به زیور آراسته گردند و حتی زیبایی طبیعی آنانُ نیز باید مخفی گردد . زیرا برای بینندگان خطرناک است. (1)   ..............................................................1- کتاب زن و آزادی، دکتر حکیم الهی، ص 53  *حجاب در دین زرتشتتاکید و سفارش موبدان به حفظ حجاب و پوشش برگرفته از اصول اساسی این آیین در کتاب آسمانی "گاتا" زرتشت است . اصولی چون امنیت کامل ایجاب می کند که پیروان این آیین پوشش و حجاب را رعایت کنند. اصل آزادی اقتضا می کند جهت عدم سلب آزادی دیگران و عدم تهییج قوه شهویه دیگران پوشش و حجاب را رعایت کنند. (1)  تاریخ نشان می دهد که زنان در آن زمان دارای پوششی کامل بوده اند. این پوشش شامل پیراهنی بلند، گشاد و پرچین بوده که تا روی زمین کشیده می شده است. همچنین پیراهن دیگری که قد کوتاه تری داشت، روی آن پیراهن بر تن می کردند. روی سر نیز شنلی مستطیلی می انداختند. لباس رایج ان زمان در دین زرتشت مورد تقریر قرار گرفت.البته استفاده از سدره و کشتی – لباس مذهبی ویژه زرتشتیان - توصیه شده است.در کتب مقدس زرتشتیان تاکید شده که بر هر مرد و زن واجب است هنگام مراسم عبادی سر خود را بپوشاند. در" خرده اوستا "  به طور صریح چنین آمده: " همگان نامی ز توبر گوییم و همگان سر خود می پوشیم و آن گاه به درگاه دادار اهورا مزدا نماز می کنیم."(2) ........................................................1-کتاب حریم ریحانه ص 502-خرده اوستا، فصل آفرینگان دهمان  بر پایه آنچه موبد «رستم شهرزادی» گفته‌است، پوشش زن باید به گونه‌ای باشد که حتی یک تار موی او نیز آشکار نگردد. بر اساس آموزه های دینی، یک زرتشتی مومن، باید از نگاه ناپاک به زنان دوری جوید و حتی از به کارگیری چنین مردانی خودداری کند. در اندرز «آذربادماراسپند»(1) موبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن»     ..............................................................1- آذرپاد مَهرَاسپندان یا آتورپات مَهرَسپندان ( مارسپندان ) موبدان موبد عهد شاپور ذوالاکتاف بود. وی قسمتی از اوستا را گرد آورد. کلمات قصار و پندهایی به زبان پهلوی بدو منسوب است 

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:47
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :