سوال مطرح شده : 37-آیا حجاب در صدر اسلام بین زنان متفاوت بوده است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  37-آیا حجاب در صدر اسلام بین زنان متفاوت بوده است؟
توضيحات : 

آیا حجاب در صدر اسلام بین زنان متفاوت بوده است؟بنا به نظر بعضی مفسرین، زن ها در میان عرب ها دو گونه بودند : آزاد و کنیز که پوششی متفاوت داشتند. البته قبل از اسلام نیز در بعضی جوامع چنین رسمی مطرح بوده است: "از باب مثال: در کیش آریایی زنان محترم محجوب بودند و برای حفظ حیثیت طبقه ممتاز که آنان را از زنان عادی و طبقه چهارم امتیاز می داد صورت خود را می پوشاندند و گیسوان خود را پنهان نگه می داشتند و در زمان داریوش ، زنان طبقات بالای اجتماع  جز در تخت روان روپوش دار بیرون نمی آمدند.( 1) در اروپا هم زنانی که دارای مرتبه اجتماعی بالاتری بودند پوشش بیشتری داشتند و نحوه و کیفیت پوشش آنان با زنان خدمتکار بسیار متفاوت بوده است.حتی وقتی که به پیاده روی و یا اسب سواری می رفتند از ماسک مخمل سیاه استفاده می کردند." در قرن 18 میلادی در آمریکا و انگلیس لباس روزمرۀ زنان شامل روجامه‌ایِ کوتاهی از پارچۀ بادوام، و دامنی بلند بود که روی یک زیردامنی از جنس پارچۀ دست‌بافت می‌پوشیدند و پیش‌بندی بلند از کتان سفید روی آن می‌بستند. لباسهای فاخر زنان ثروتمند بلندتر بود و از پارچه‌های ظریف‌تر دوخته می‌شد. و بالشتکی  در پشت کمر قرار می دادند و یا از فنر استفاده می کردند که به هیچ وجه برآمدگی بدن و پاها مشخص نبود."(2) ..............................................1-تاریخ تمدن ویل دورانت، ج 72- همین طور در دوران جاهلیت کنیزان به علت پوشش نامناسب گاهی مورد تجاوز و اذیت و آزار افراد جاهل قرار می گرفتند و در مقابل آنان زنانی بودند که عنوان آزاد داشتند و در حمایت خانواده از آزار و اذیت افراد فاسق دور بودند. در عین حال؛ بعضی مردان پست از حد کنیزان پا فراتر گذاشته به آزار و اذیت زنان آزاد هم می پرداختند و چون مورد اعتراض قرار می گرفتند می گفتند: ما فکر کردیم کنیز است چون تفاوتی بین پوشش آنان و کنیز نبود. گفته اند روی این اساس این آیه نازل شد که زنان پیامبر و زنان مومنین جلباب بیاندازند و لبه هایش را به هم نزدیک کنند تا بین آنان و کنیزان تفاوتی باشد تا این عذر از جوانان متعرض گرفته شود.(1) ولی گمان بر این است که این مطلب قابل قبول نباشد:1- زیرا اگر چنین مطلبی را بپذیریم که تعارض به کنیزان مانعی نداشته و تعرض به زنان آزاد جرم بوده، باید قبل از اسلام یا در مکه زمانی باشد که اسلام قدرت دفاع از کنیزان و مسلمانان را نداشته است و زن آزاد تحت حمایت خانواده از او دفاع می شده است. در حالی که این آیه در مدینه نازل شده است (زنان انصار که جلباب بر سر  می کردند در مدینه بودند نه در مکه.) ...........................................................................1-در شان نزول آیه مذکور در بعضی تفاسیر 2- در مدینه، اسلام آنقدر قدرت و شوکت داشت که بتواند از زنان چه آزاد و چه کنیز دفاع کند و در اسلام فرقی بین کنیز و غیر کنیز نبود و اگر فرد مسلمانی مورد تعدی قرار می گرفت قدرت دفاع از او را داشت و اهل مدینه نیز گفته بودند ما از شما و زنان شما  (آزاد و کنیز)  به مانند زنان خود دفاع می کنیم. ( با همین تعهد بود که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند.) پس در حقیقت وقتی این آیه نازل شد که اسلام قدرت دفاع از زن آزاد و کنیز را داشت. بنابراین امر به جلباب پوشیدن برای تمایز بین زن آزاد و کنیز نبوده است بلکه یک واقعیت را بیان داشته که زنان باوقار و محجوب همیشه محترم بوده و هستند و مورد تعرض قرار نمی گیرند و ایشان به شخصیت خود علاقمندند و حاضر نیستند که خود را در اختیار افراد پست و سودجو قرار دهند.

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:4
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :