سوال مطرح شده : 39-گویند: چرا اسلام در پوشش زن و مرد تبعیض قائل شده است ؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  39-گویند: چرا اسلام در پوشش زن و مرد تبعیض قائل شده است ؟
توضيحات : 

گویند: چرا اسلام در پوشش زن و مرد تبعیض قائل شده است ؟ چرا باید مقدار پوشش بدن  و سر و گردن زنان بیش‌تر از مردان باشد؟تحقیقات علمی در فیزیولوژی و روان‌شناسی، در باب تفاوت‎های جسمی و روحی زن و مرد، ثابت کرده است که مردان نسبت به محرک‎های چشمی حساس‎تر از زنان‌اند و برعکس، زنان در مقابل محرک‎های لمسی حساسیت بیش‌تری دارند. آن اندازه که مرد از نگاه کردن به تن و اندام زن تحریک میشود، زن از مشاهده‌ی مرد تحریک نمیشود و تمامی سطح بدن زن برای مرد محرک است. (1) دین مقدس اسلام نیز متناسب با ویژگی‌ها و تفاوت‎های تکوینی زن و مرد، احکام و تعالیم نورانی خود را تشریع کرده است؛ مثلاً برای حفاظت مردان از مفاسد ناشی از حساسیت بیش‌تر آنان نسبت به محرک‎های چشمی شهوت‎انگیز، آنان را به مراقبت و کنترل بیش‌تر چشم در مواجهه با نامحرم مامور کرده است و زنان را به پوشش کامل بدن خود در مقابل نامحرمان حکم نموده است.(2)  .........................................................................1-غلامعلی حداد عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 64و 63)2-در موضوع نگرش دقیق به آیه 30 و 31 سوره نور بحث شده است. در حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده است:"حُرِّم النَظَرُ اِلی شُعُورِ النِساءِ المَحجُوباتِ بِالازواجِ وَ اِلی غَیرهِنَّ مِنَ النِساءِ لِما فِیه مِن تَهییجِ الرِجالِ وَ ما یَدعُو اِلَیهِ التَهییج مِن الفَسادِ؛" "خداوند نگاه کردن به موهای زنان محجوبه متاهل و زنان دیگر را حرام کرده است؛ زیرا نگاه شهوتانگیز مردان، باعث تهییج جنسی، و تهییج جنسی باعث فساد است.  (1)"مو" یکی از زینت های بارز برای صورت و قیافه فرد بخصوص زنان است و شاید بتوان گفت: هیچ زینتی به اندازه مو زینت نیست و به همین علت در مواردی که می خواهند فرد را جلوه دهند به آرایش مویش می پردازند و یا اگر بخواهند او را معیوب کنند موهایش را می تراشند. *توجه به بعضی اتفاقات مستند، حقیقت توصیه قرآن و سفارش امام رضا (ع) را محسوس و ملموس می گرداند. یکی از مهندسین پل ساز در آمریکا  (به نام ش- ع) می گفت: "یک خانم تازه مسلمان آمریکایی که حجاب را نپدیرفته بود، روزی دید مردی به او چشم دوخته است! از او پرسید: چرا نگاهت را از من بر نمی داری؟ او گفت: موهای قشنگ تو نظر مرا به خود جلب نموده است. آن خانم تازه مسلمان گفت: "اکنون به فلسفه حجاب و پوشش اسلامی پی بردم و حجاب را پذیرفتم و محجبه شدم."  ....................................................1- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 140، روایت 122-سوره نور آیه 31 و اتفاق دیگر؛رییس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف آقای (م.ه) نقل نمودند: "من و همسرم برای مدتی در آمریکا زندگی می کردیم، روزی که همراه همسرم به منظور گرفتن گواهینامه رانندگی در ماشین امتحان رانندگی پلیس آمریکا بودم، پلیس ممتحن از پوشش همسرم (روسری، دستکش و...) پرسید. وقتی برایش توضیح دادم که این برای زنان مسلمان یک نوع حجاب اسلامی است، او گفت: "واقعاً اینکه اسلام زنان را به پوشش کامل توصیه نموده بسیار جالب و ارزنده است، مخصوصاً در استحکام خانواده ...من و همسرم زندگی خوبی داشتیم، لکن در اداره همسرم خانمی بود که هر روز با آرایش خاص و لباسهای جذاب نظر همسرم را به خود معطوف می داشت، تا اینکه یک شب که همسرم به خانه آمد به من گفت: می خواهم شما را طلاق بدهم و با او ازدواج کنم! بالاخره وضع آن زن باعث پاشیدگی زندگی ما شد! و گفت: اگر او هم مثل شما حجاب داشت من اکنون خانواده داشتم!" تولستوی فیلسوف روسی نیز واقعیت مذکور را چنین بیان می کند: "ازدیاد و انتشار طلاق در اروپا که افکار عامه را متوجه به خود کرده، مسبب آن تمدن فاسد و اختلاط جنسی و نبودن حجاب است که زن به واسطه معاشرت با مردی که موافق میل اوست، از زوج اولی بی میل می گردد و محبت صادقانه که اساس رابطه عائله است، در اروپا نادر است به همین قیاس، قانون طلاق در ازدیاد و رواج است. از این معلوم است که کثرت طلاق به سبب حجاب نیست، غالباً طلاق مستند به این است که شوهر از انس و محبت زن خود دست کشیده و برای خود، کس دیگری را رفیق و طرف عشق قرار دهد که آن هم از آثار بی حجابی است نه از آثار حجاب." (1) اسلام برای حفاظت زنان از مفاسد ناشی از ویژگی دید مردانه و استحکام خانواده آنان را به حجاب و پوشش بیش‌تر در مواجهه با مردان نامحرم سفارش نموده است؛ به گونه‎ای که طبق فتوای مشهور فقها، زنان باید در مقابل نامحرمان همه‌ی بدن، به استثنای وجه و کفین را بپوشانند؛ ولی این مقدار پوشش برای مردان لازم نیست؛ چون آن مقدار که زنان در دید مردان مورد توجه قرارمی گیرند، مردان در آن حد در نظر زنان جلوه نمی کنند، البته اگر اسلام برای مردان پوشش مو را لازم ندانسته ولی پوشاندن قسمتهایی از بدن خود و کنترل نگاه به نامحرمان را ضروری و واجب می داند و این حکم اسلام، غیر عادلانه و تبعیض آمیز نمی باشد؛ زیرا متناسب با ویژگی‌های متفاوت زن و مرد است.    .............................................................1- حجاب آزادی یا اسارت ص 196

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:10
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :