سوال مطرح شده : 40-حجاب در منظر فرهیختگان چگونه است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  40-حجاب در منظر فرهیختگان چگونه است؟
توضيحات : 

حجاب در منظر فرهیختگان چگونه است؟*علامه شهید مرتضی مطهری: وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند افراد فاسد و مزاحم جرات نمی کنند متعرض او شوند و از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و پوشش را مراعات کند پسندیده تر است. (1) *ویل دورانت: زنان بی شرم و حیا جز در موارد زود گذر، برای مردان جذاب نیستند، مردان وارسته به دنبال چشمان پر از حیا می باشند و بدون آنکه بدانند حس می کنند که این خودداری ظریفانه –عفت و حیا- از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد. (2) *تولستوی (فیلسوف روسی در کتاب موسوم به حکم النبی محمد (ص)): ازدیاد و انتشار طلاق در اروپا که افکار عامه را متوجه به خود کرده مسبب آن تمدن فاسد و اختلاط جنسی و نبودن حجاب است. (3) *خانم ایفیلین کوبالاد (نویسنده انگلیسی) در کتاب به سوی خدا  می گوید: در مقام و بزرگی زن در اسلام همین بس که مسلمین او را "حرم" که از احترام و حرمت گرفته شده می خوانند. (4) ............................................1- فلسفه حجاب ص 16 و 1772- لذات فلسفه ص 1683- حجاب آزادی یا اسارت ص 196)4- فمینسم در آمریکا تا سال 2003

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:13
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :