سوال مطرح شده : 41-می گویند:" بی حجابی بی دینی نیست،دل باید پاک باشد!!"
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  41-می گویند:" بی حجابی بی دینی نیست،دل باید پاک باشد!!"
توضيحات : 

می گویند:" بی حجابی بی دینی نیست،دل باید پاک باشد!!"می گوییم: آیا دل پاک نباید  تابع قوانین و احکام الهی باشد؟! آیا دل پاک اجرای فرمان حجاب را لازم ندارد؟!هر چه دل پاک تر و فطرت تابناک تر باشد در برابر فرمان الهی خاضع تر و پذیرا تر است و زمانی که برایش ثابت شود حجاب از دستورات خداوندی است (1) با دل و جان می پذیرد و در اجرایش کوشا خواهد بود. مگر می شود با قلبی پاک از اجرای حکم خداوند سرپیچی کرد؟ قلبی که به جای اطاعت از فرمان خدا تابع هوای نفس خود باشد آیا از گناه پاک است یا از اطاعت؟ چه زیبا خداوند می فرماید: "آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و به بعضی دیگر کافر می شوید ؟ آیا جزای چنین مردم بدکار جز ذلت و خواری در زندگی این جهان و سخت ترین عذاب در روز قیامت نمی باشد؟  خداوند غافل از کردارتان نیست."(1)   ................................................................1-همان طور که در پاسخ سوال 11: کجای قرآن حجاب را بر بانوان واجب کرده است؟ص 53 وجوب حجاب ذکر شده است.2-سوره بقره آیه 85 امیرالمومنین(ع) در این باره می فرمایند: "الْإِیمَانُ مَعْرِفَهٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْاَرْکَانِ" ."ایمان، شناخت با دل، اقرار به زبان و عمل با ارکان بدن است." (1) چگونه می توانیم بگوییم ایمان داریم اما در منش و کردار ما اثری از ایمان دیده نشود. در واقع عمل بازتاب چگونگی ایمان دل و قلب است. چه بسیار دلان به ظاهر پاکی که باعث فروپاشی صدها خانواده، قتل و تجاوز و ... شده اند، چرا که از فرامین الهی اطاعت ننموده اند.  باید از اینگونه دلهای پاک ترسید که پاکی آن طبق  فرمان خدا نیست. یکی از بزرگان گویند: "خیلی از مردم می گویند باید دلت پاک باشه؛ ظاهرت هر طور می خواهد باشد. دل پاک باشد، کافی است! جواب به این افراد که پاکی دل را ملاک خوبی و بهشت می دانند این است که آن کس که تو را خلق کرده است اگر فقط دل پاک کافی بود  می گفت:"امنوا" در حالیکه گفته است "امنوا و عملوالصالحات" یعنی هم دلت پاک باشد و هم کارت درست باشد. اگر تخمه کدو را بشکنی و مغزش را بکاری سبز نمی شود و اگر فقط پوستش را بکاری هم سبز نمی شود، مغز و پوست باید با هم باشد. هم دل هم عمل دو بال اوج گیری و خوشبختی انسان اند!  ..........................................................................1-نهج البلاغه، حکمت 218

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:15
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :