سوال مطرح شده : 43-گویند: خود چادری ها از همه بدترند! آیا چنین است؟!
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  43-گویند: خود چادری ها از همه بدترند! آیا چنین است؟!
توضيحات : -گویند: خود چادری ها از همه بدترند! آیا چنین است؟!گوییم: در هر قشری خوب و بد هست . اگر در یک فرد چادری اخلاق ناپسندی را می بینیم این به علت حجابش نیست. رفتار او ربطی به چادر و حجاب ندارد .  این حرف مثل این است که نسخه پزشک را اجرا نکنیم و بگوییم آنهایی که طبق دستور پزشک عمل می کنند، همواره سالم نیستند، هر غذایی را می خورند و اغلب خلاف دستورات و نسخه او عمل می کنند! مسلم است افرادی که ظاهر آنان دلالت بر فرمانبرداری از حق است توقع بیشتری است همانطور که از پزشک و متخصص تغذیه رعایت بیشتر بهداشت و سلامتی را انتطار داریم از فردی که به خاطر امر خالقش چادر بر سر کرده رعایت کردار و رفتار اسلامی بیشتری را متوقع هستیم و اندک خلاف او در چشم و ذهن مخالفین حجاب و چادر بزرگترین تخلف محسوب می شود. در پیشگاه خداوند فرد بی حجاب مجازات می شود و متخلف با حجاب اگر حجابش برای اطاعت امر الهی باشد البته ماجور است ولی به خاطر بدنام نمودن محجبه ها و چادری ها مجازات شدیدتری دارد. همان طور که گفته می شود:"حسنات الابرار سیئات المقربین" کارهای نیک خوبان برای مقربان عمل زشت محسوب می گردد.(1) .........................................................1-مضامین روایات این مطلب را تاکید می کند.قابل ذکر است که بانوان چادری اگر در مواقعی که احتمال عقب رفتن چادر است مراقب پوشش کامل زیر چادر باشند و در کنترل و نظافت آن کوشا بوده،دستاویزی برای دشمنان حجاب و چادر قرار نمی گیرد؛ مثل هنگام خرید و فروش با نامحرم، جابه جایی وسایل منزل، مهمانی ها در برابر نامحرمان و بخصوص در گفتگو و تعامل با آنان.  این جمله "که چادری ها از همه بدتر هستند!!!" ریشه در تاریخ دارد. در دوران پهلوی برای پست نشان دادن حجاب و چادر، زنان بدکاره و فواحش را مجبور  به چادر سر کردن می نمودند. (1) طی بخشنامه ای در مورد لزوم انجام نهضت بانوان (کشف حجاب) آمده است:" از دخول بعضی عناصر بد و زنهای بدسابقه در این قبیل مجامع و جشنها باید ممانعت شود، حتی اگر فواحش به کشف حجاب روی آوردند باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این مقصود مقدس نزنند." (2) "وزیر داخله و رئیس الوزرا محمود جم می نویسد، به مامورین بگویید: حتی اگر فواحش خواستند به کشف حجاب اقدام نمایند باید جلوگیری شود که صدمه به این مقصود مقدس (بی حجاب شدن زنان)نزنند!! یکی از اقدامات عجیب و غریب برای بی ارزش کردن و حقیر و پست نشان دادن حجاب و چادر، فشار و زور برای چادر سر کردن زنان بدکاره و فواحش بود تا بدین وسیله نشان دهند که حفظ عفت و پاکی مربوط به حجاب و طرز پوشش نیست و زنهای آنچنانی برای پوشاندن بدکارگی و قبح عمل خود به آن پناه برده و در نتیجه چادر به پوششی پست و شرم آور و ضد ملی بلکه ضد دینی تبدیل شد. (3).................................................................1- حکایت کشف حجاب ج 2 ص 732و 3- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ص 222 با کمال تاسف! در بعضی از فیلمها زنهای متهم، مجرم، عقب افتاده و بدبخت را نیز با چادر می بینیم!!!البته بعضی از مستشرقین برای ایجاد فحشا در کشور های اسلامی به صور مختلف با حجاب و چادر مبارزه نموده اند. *مستر همفر (جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی که سالهای زیادی از طرف انگلیس برای محو اسلام در کشورهای اسلامی جاسوسی کرده) گوید:"باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید با این بیان که حجاب یک عادت است از خلفای بنی عباس و یک برنامه اسلامی نیست، پس از بیرون آوردن چادر و عبا باید جوانان را تحریک کنید که دنبال آنها بیافتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد. "(1)البته مراد از حجاب چادر خاص ایران یا عبای عربی نیست. بلکه پوشش کامل طبق دستور قرآن می باشد. هر قومی برای خود پوشش خاصی به عنوان حجاب داشته است. ولی زنان هر قومی که حجاب را از دست دادند به صورت زن جاهلی برگشتند و مورد سوء استفاده های مختلف قرار گرفتند."حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل"  ...................................................................1- خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس


تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:19
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :