سوال مطرح شده : 45-گویند در قرآن می فرماید: حجاب برای زنان نیکو ست ولی واجب و اجباری نیست! !
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  45-گویند در قرآن می فرماید: حجاب برای زنان نیکو ست ولی واجب و اجباری نیست! !
توضيحات : 

گویند در قرآن می فرماید: حجاب برای زنان نیکو ست ولی واجب و اجباری نیست! آیا چنین است؟!پاسخ این سوال در جواب" کجای قرآن حجاب را بر ما واجب کرده؟" به طور مفصل آمده است. (1)  ..............................................................1-پرسش 14 ص 53

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:48
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :