سوال مطرح شده : 46- در عصر حاضر که مسئله بردگی از میان رفته و تمایز میان زنان آزاد و کنیز وجود ندارد، آیا حکم حجاب منتفی نمی شود؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  46- در عصر حاضر که مسئله بردگی از میان رفته و تمایز میان زنان آزاد و کنیز وجود ندارد، آیا حکم حجاب منتفی نمی شود؟
توضيحات : گویند در آیه 59 احزاب حکم پوشش معلل است به جمله " ...ذَلِکَ اَدْنَی اَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُوْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا ﴿۵۹﴾" "زنان مومن و آزاد از این پوشش استفاده کنند تا با کنیزان تفاوت داشته باشند تا مورد اذیت و آزار قرار نگیرند." بنابراین در عصر حاضر که مسئله بردگی از میان رفته و تمایز میان زنان آزاد و کنیز وجود ندارد، آیا این حکم منتفی نمی شود؟ پاسخ این سوال در پرسش"35-بانوان چگونه رفتار کنند که مورد آزار و اذیت قرار نگیرند؟" به طور کامل بحث شده است.

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:51
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :