سوال مطرح شده : 47-گویند بانوان محجبه اُمُل تلقی می شوند و مورد تمسخر قرار می گیرند! آیا با این وضعیت باز هم حجاب لازم است و مانع ترقی و تعالی در دنیای پیشرفته امروز نمی شود؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  47-گویند بانوان محجبه اُمُل تلقی می شوند و مورد تمسخر قرار می گیرند! آیا با این وضعیت باز هم حجاب لازم است و مانع ترقی و تعالی در دنیای پیشرفته امروز نمی شود؟
توضيحات : 

گویند بانوان محجبه اُمُل تلقی می شوند و مورد تمسخر قرار می گیرند! آیا با این وضعیت باز هم حجاب لازم است و مانع ترقی و تعالی در دنیای پیشرفته امروز نمی شود؟ گوییم: اگر حقیقت حجاب با دلایل عقلی ، نقلی و علمی برای انسان ثابت شود قطعا مسخره کردن دیگران ارزشی ندارد، مثلا اگر به فردی گفته شود برای پیشگیری از عوارض آلودگی هوا باید ماسک بزنی و او مورد تمسخر قرار گیرد آیا عقلش به او اجازه می دهد ماسک را بردارد و خود را مبتلا به رنج و درد نماید؟! این که گفته شد حجاب مانع پیشرفت می شود یک مغلطه بیش نیست، چرا که حجاب قبل از اسلام هم مطرح بوده است، (در دوران باستان، یهودیت و مسیحیت (1)) اما هرگز مانع پیشرفت آنان نبوده است.  مسلم است که پیشرفت انسانها و جوامع مدیون قدرت مدیریت، تلاش، کوشش و برنامه در زندگی میباشد حجاب نه تنها مانع پیشرفت و مدیریت نیست بلکه برنامه صحیحی است که تلاش مردان و زنان را بهتر و هدفمند تر می سازد و عقل مردان را به شهوت درگیر نمی نماید و زنان نیز در امنیت جوامع رشد و تعالی بهتری می نمایند و خودنمایی و جلوه گری را برای محارم به کارمی گیرند. .............................................................................1- آنان که به حجاب و پوشش زنان ایراد می گیرند آیا می گویند: پوشش مردان مانع پیشرفت کار آنان است؟ آیا عقل می پذیرد که مردان بدون لباس در محل کار خود حاضر شوند؟ یا می توانند با هر لباس آزادتر و راحت تر از کت و شلوار، مثلاً لباس منزل و دمپایی راحت به محل کار خود بروند؟آیا کارگران صنایع بزرگ برای حفاظت خود از کلاه ها و لباسهای خاص مشکل زا استفاده نمی کنند؟حجاب مصونیت برای افراد و جامعه انسانی است هر چند مورد تمسخر نابخردان یا مغرضان قرار گیرد و با رعایت جوانب صحیح آن نه اینکه مانع ترقی نمی باشد، بلکه عامل رشد و تعالی فرد و اجتماع بشری است.       ..............................................................................1-ص

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:53
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :