سوال مطرح شده : 48-می گویند: اجبار زنان به داشتن حجاب و محدود ساختن آنان، اهانت به حیثیت انسانی و سلب آزادی آنان است!
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  48-می گویند: اجبار زنان به داشتن حجاب و محدود ساختن آنان، اهانت به حیثیت انسانی و سلب آزادی آنان است!
توضيحات : 

می گویند: اجبار زنان به داشتن حجاب و محدود ساختن آنان، اهانت به حیثیت انسانی و سلب آزادی آنان است! زن را نباید اسیر و زندانی کرد و این ظلم است و باید از میان برود!گوییم: آیا وقتی آقایان با شخصیت مجبورند با لباس رسمی خارج شوند ظلم و اهانت به آنان است؟! آیا بانوان با شخصیت می توانند با هر لباسی خارج شوند؟ اگر مجبور باشند با پوشش انسانی در جامعه حاضر شوند آیا ظلم و توهین به آنان است؟ عقل حکم می کند؛ هر چه شخصیت انسانی بالاتر باشد نوع پوشش او رسمی تر و کامل تر است.در اسلام محبوس ساختن واسیر کردن هیچ انسان وارسته ای  به خصوص زن وجود ندارد. حجاب و پوشش خاص در اسلام یک نوع شخصیت دادن به انسان هاست که در برخورد با افراد مختلف باید کیفیت خاصی از پوشیدن لباس را مراعات نمایند. این امر تحمیلی نیست بلکه زیرکی و چگونگی ساختار وجودی فرد او را ملزم به پوشش متین و موقر نموده است.  هرگز حجاب با حیثیت و کرامت زن منافاتی ندارد. اگر رعایت پاره ای مصالح اجتماعی، زن یا مرد را مقیّد سازد، که روش خاصی را  پیش گیرند و طوری عمل کنند که آرامش دیگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند، چنین مطلبی زندانی کردن یا بردگی نیست و منافی حیثیت انسان و نفی آزادی وی نمی باشد. مگر در کشورهای متمدن جهان که یک سری محدودیت ها برای مردان وجود دارد منافی شخصیت مرد و محدودیت اوست؟!  مثلاً اگر مردی پا برهنه یا با لباس خواب از خانه خارج شود و حتی اگر با پیژامه بیرون آید، پلیس او را منع کرده و به عنوان عمل خلاف حیثیت اجتماعی، وی را جلب و زندانی می کند و یا پوشش کت و شلوار که برای کارمندان وال استریت اجباری است آیا اهانت به شخصیت آنان است؟ یا برعکس؟  وقتی مصالح اخلاقی و اجتماعی، افراد را ملزم می کند در معاشرت های خود اسلوب خاصی را رعایت کنند و با لباس کامل بیرون بیایند، چنین چیزی نه بردگی است و نه زندانی کردن و نه ضد حیثیت انسانی ، بلکه مطابق با حکم عقل سلیم و فطرت پاک بشری است.  پوشیده بودن زن در حدودی که اسلام معین کرده، نه تنها موجب کاهش حیثیت اجتماعی او نیست بلکه موجب کرامت و احترام بیشتر زن می گردد، زیرا او را از تعرض افراد فاقد اخلاق انسانی مصون نگه می دارد.  شرافت زن اقتضا می کند هنگامی که از خانه خارج می شود، متین و باوقار راه برود و با پوشش کاملی باشد که موجب تحریک و تهییج دیگران نشود و باعث انحراف خود و مردان نگردد.هر انسان واقع نگری متوجه است که پوشش اسلامی به زن مصونیت، امنیت و کرامت، شرافت و آزادگی را هدیه می دهد نه اسارت و زندان و محدودیت را. این امر نه تنها ظلم نیست بلکه عین عدل و عدالت جامعه است.  در این باره نظر فرهیختگان را مورد توجه قرار می دهیم:ادوارد یاکوب (جهانگرد و طبیب آلمانی) می گوید:" در ایران در بازار به زنانی با چادر بر می خورید که به هنگام صحبت کردن از طرز تکلم آنان می توان به مقام بلندشان پی برد. زنان ایرانی در خروج از منزل آزادی بسیاری دارند و علی رغم جدار مستور خود به همه امور اعمال نفوذ دارند، حتی در کارهای سیاسی در سقوط  برخی حکام و وزارء سرنخ را باید از آنها جست."(1) علامه شهید مرتضی مطهری:"اگر رعایت پاره ای مصالح اجتماعی، مرد یا زن را مقید سازد که در معاشرت روش خاصی را اتخاذ کنند و طوری راه بروند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند چنین مطلبی را زندانی کردن یا بردگی  نمی توان نامید و آن را منافی حیثیت انسان و اصل آزادی فرد دانست." (2)    ..........................................................................................1-حریم ریحانه، ص 422- فلسفه حجاب ص 101 خانم مری پایفر (روانشانس آمریکایی) : "امروز دختران بیشتر تحت ظلم و ستم قرار دارند، آنان در فرهنگی بسیار خطرناکتر، تحت سیطره رسانه ها و روابط جنسی قرار دارند؛ پا به سن می گذارند و در حالی که زندگی پر خطری را سپری می نمایند و از حفاظت کمتری برخوردار می گردند." (1) *ماهاتما گاندی (رهبر انقلاب هند): "زن با اینکه به ظاهر در صدد آزادی برآمد ولی در خطر جدی وسیله هوسرانی و بازیچه مرد قرار گرفت. ... اگر من زن بودم علیه دعوی مرد بر اینکه زن به دنیا آمد تا بازیچه او باشد سخت عصیان می کردم. ای زنان اگر آرایش کردن شما به خاطر جلب شهوت مردهاست از این کار خودداری کنید و زیر بار ننگ چنین خفتی نروید." (2)خوش آزادی که از عفت بزاید        نه آزادی که عفت را زدایدنکوهیده زنانی ز این ترانه            همه کردند آزادی بهانهبدین هم نیز لختی برفزودند         همه زلف عبیر افشان زدودند (3)    .............................................................1-فمینیسم در امریکا تا سال 2003، ص 182-کتاب روح بشری، ص 2113-شاعر: نصرت عبدالحسین (منشی)

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:55
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :