سوال مطرح شده : 49-گویند: با همه توضیحات در مورد وجوب حجاب بانوان (از زمان نزول آیه مربوط تاکنون) چرا در بین زنان مسلمان بدحجاب و بی حجاب دیده می شود؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  49-گویند: با همه توضیحات در مورد وجوب حجاب بانوان (از زمان نزول آیه مربوط تاکنون) چرا در بین زنان مسلمان بدحجاب و بی حجاب دیده می شود؟
توضيحات : 

گویند: با همه توضیحات در مورد وجوب حجاب بانوان (از زمان نزول آیه مربوط تاکنون) چرا در بین زنان مسلمان بدحجاب و بی حجاب دیده می شود؟گوییم: علت بدحجابی یا بی حجابی بانوان مسلمان را باید در موضوعات مختلفی جستجو نمود: الف) وضعیت افرادب)وضعیت جوامع بشری الف)وضعیت افراد: چگونگی وجودی و ماهیتی افراد نسبت به مسائل دینی دو گونه است؛ بعضی قاصرند و بعضی مقصر- افراد قاصر به خاطر ضعف فکری و یا عدم دسترسی به مسائل خاص دینی و مذهبی خود، معمولاً قصور در انجام وظائف مدهبی خود دارند و دین داری آنان معمولاً شناسنامه ایی یا فرهنگ خانوادگی یا اجتماعی است. خانم جوانی که در تورنتو کانادا زندگی می کرد با برخورد به من و دوستم (س.ف) از پوشش ما متوجه شد مسلمان هستیم و خودش اظهار کرد من هم مسلمان شیعه هستم چون خانواده ام مسلمان شیعه بودند ولی هیچ وقت مادر و مادر بزرگ و سایر خانم های فامیل را ندیدم که مثل شما اینگونه حجاب داشته باشند! آیا شما خودتان خواستید روسری و پوشش کامل داشته باشید؟ یا بخاطر مشکل موهایتان است یا به اصرار خانواده (همسر، پدر، مادر و ...) این مدل روپوش و روسری را انتخاب نموده اید؟! وقتی برایش توضیح دادیم که یکی از مسائل واجب و ضروری در دین اسلام حجاب بانوان است با تعجب باور می کرد! او می گفت: من جز از نام مسلمانی چیز زیادی در این مورد نمی دانم  و هیچ وقت هم فکر نمی کردم لزومی داشته باشد که در موردش تحقیق کنم. بعضی افراد مانند (خانم مذکور) شاید هم به فکرشان خطور نکرده باشد که حجاب برای بانوان مسلمان واجب و ضروری است، اینگونه افراد را  به نحوی قاصر می نامند. اما در مقابل افرادی هستند "مقصر" یعنی می توانند در مورد مسائل مذهبی خود تحقیق و برسی نمایند ولی یا نمی خواهند و یا مخالفند یا بنا به عللی دین گریزی پیدا نموده اند که شاید بتوان گفت؛ غیر از مقصر بودن مغرض و مخرب هم هستند. مخالفین حجاب بانوان اغلب از این گروه اند. ب)وضعیت جوامع بشری؛ با یک نگاه گذرا می توان علل گسترش بدحجابی یا بی حجابی را در امور زیر یافت: الف)تلاش استعمار، استثمار و استحقار در مبارزه با پوشش اسلامی بانوان؛ همان طور که مسلم شد حجاب، هویت و شخصیت زن مسلمان می باشد و حجاب است که جلوی فساد و فساد اندیشی را می گیرد. مبلغان و بانیان بی حجابی در کشورهای مسلمان معتقدند به هر نحوه و شیوه ای باید با حجاب زنان مبارزه نمود تا بتوانیم به اهداف خود که فروپاشی اسلام و جامعه مسلمانی است برسیم. دقت در مطالب افرادی که چنان نظر سویی داشتند، واقعیت را روشن ترمی نماید؛ مستر همفر یکی از نمایندگان سیاسی انگلیسی در ایران می گوید:"در مسئله بی حجابی زنان باید کوشش فوق العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر، مشتاق شوند. باید به استناد شواهد و دلایل تاریخی ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده و مطلقا سنت اسلام نیست ... سپس تاکید می کند که پس از زوال حجاب، ماموران جوانان را به سوی روابط ناپسند با زنان غیر مسلمان سوق دهند و آنان نیز بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از آنان تقلید کنند."(1) *فرانتس فانون (جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی): "هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره بی حجاب امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود."(2)   ..............................................................1- ـ قره العین، درآمدی بر تاریخ بی حجابی در ایران، ص40، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص 75و772-الجزایر و مسئله حجاب طرح عمومی کشف حجاب در کشورهای اسلامی و حضور خانواده های روسای وابسته به نظام های استکباری به صورت نیمه عریان و استفاده از مدهای گوناگون و نمایش در انظار، نمونه ای از تلاش استعمار جهت پوشش زدایی برای رسیدن به اهداف خود بوده است. ب) بیم دشمنان اسلام از رشد روز افزون معنویت در مقابل مادیات و صدور آن به دیگر کشورها، و به خطر افتادن منافع مادی و اقتصادی آنان؛  کشورهایی که پیشرفت خود را در اقتصاد مادی می دانند از هرگونه مبارزه با معنویت و مسائل آن (من جمله حجاب) فرو گذار نمی کنند و از طریق ماهواره، اینترنت، فیلم ها و ... مسلمانان را به انگیزه ها و روش خود سوق می دهند و در تخریب آموزه های دینی و حجاب بانوان می کوشند و این باور را دارند که می توان، از طریق دختران، بانوان و مادران بر مملکتی سلطه پیدا نمود. زیرا چگونگی نسل هر کشوری در گرو چگونگی والدین بخصوص مادران آن مملکت است. ج)ارائه الگوها؛خصوصیت ذاتی انسان الگو پذیری است. همانطور که در اسلام نیز الگو جایگاه خاصی دارد قرآن می فرماید: "لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَهٌ حَسَنَهٌ ..." (1)"قطعاً رسول  خدا برای شما الگو و سرمشقی نیکوست.... " ............................................................................1-سوره احزاب آیه 21پیامبر(ص) از دید خداوند به عنوان الگوی خوب و حسن معرفی می شود. یکی از برنامه های استعمار و استثمار ارائه الگوهایی است که هویت بشر به خصوص زنان را عوض کند و بی حجابی را الگوی سنبل تمدن و پیشرفت جلوه دهد و اغلب زنان بد سرشت، بد اخلاق، بد رفتار، بزهکار و ...را با چادر و پوشش اسلامی هویدا می کنند تا بر بعضی زنان احساسی و زود باور اثر گذارند و از این طریق به اهداف سوء خود برسند. ه)فاصله انداختن بین نسل جوان و آموزه های دینییکی دیگر از عواملی که می تواند در اشاعه بدحجابی و بی حجابی موثر باشد، عدم آگاهی بعضی جوانان مسلمان نسبت به وجوب حجاب بانوان است با طرح اشکالات نسبت به موضوع پوشش اسلامی و بیان آن به طور دلخواه و اینکه حجاب به دل است نه به ظاهر، درونت و چشمت باید پاک باشد و یا توجیهات غلط از آیات حجاب.... .(البته همه این اشکالات در جای خود پاسخ گفته شده است.) آنان را به این باور می رسانند که حجاب اسلامی آن طوری است که به نظر ما می رسد، نه پوشش کاملی که علماء و فقهاء اسلامی مطرح می کنند!آیا علمایی که به ظاهر و باطن، تفسیر و تاویل قرآن و سنت پیامبر آشنا و آگاهند و همواره معتقد به مبداء و معاد و ... معتقدند باید چگونگی حجاب را تعریف کنند یا کسانی که فقط معنای ظاهری قرآن را می فهمند؟! آنان با بی ارزش نمودن حجاب هدف سوء ضد ارزشی خود و ضد حجاب  را تثبیت می نمایند. و)افراط و تفریط در برخورد با حجاب و بدحجابیگاهی پوشش های افراطی بعضی ممالک اسلامی یا بی تفاوتی بعضی دولت های به ظاهر اسلامی  نسبت به حجاب، یا سخت گیری خانواده و حجاب افراطی دختران (که از نظر اسلام هنوز حجاب برایشان واجب نشده ) در بعضی مدارس و جوامع حالتی از حجاب گریزی در نسل جوان را به ارمغان  آورده است. ز)دو گانگی یا چند گانگی در خانواده و مدرسه و اجتماعرفتار و عملکرد والدین، جوامع، محجبه ها و عدم آگاهی دادن و باورسازی جوانان و یا افراد نسبت به موضوع حجاب یکی دیگر از عوامل حجاب ستزی در افراد می شود.معمولا و رفتار و توجیهات والدین،معلمین، مربیان و مسئولین جامعه در چگونگی حجاب دختران اثر به سزایی دارد. نوجوانان به خصوص دختران، به خاطر لطافت روحی و عواطف درونی خود خیلی زود تحت تاثیر قرار می گیرند و رفتار خود را با محبوبین خود طبیق می دهند و با عدم تمایل به آنان، راه مبارزه و لجبازی و تخریب روش آنان را پیش می گیرند. حقیقت این مطلب در بین محصلین و حتی دانشجویان به وضوح دیده شده است. در بین آنان افرادی هستند که مدل راه رفتن و حجاب خود را با معلم، استاد، مربی جامعه و اقوام محبوب خود تطبیق می دهند و یا بر عکس روش آنانی که بیانشان با عملشان یکی نیست را به تمسخر گرفته و با آن مبارزه می نمایند و در مقابل تذکراتشان مقاومت نموده و ستیز و لجبازی نشان می دهند و از همه بدتر وقتی است که بین گفتار و عمل به دستوران دینی اولیاء (خانواده، مدرسه و اجتماع) اختلاف فاحش وجود داشته باشد آن زمان نسل جدید در سنین کودکی متحیر، و در سنین نوجوانی لجباز و در جوانی مبارز؛ با آن موضوع می گردد. حجاب نیز دستخوش همان مسائل مذکور قرار گرفته است.بر این اساس است که اسلام مسئولیت صاحبان سمت را بیشتر از افراد عادی می داند.امیرالمومنین (ع) (در نامه  45 به عثمان بن حنیف انصاری که فرماندار بصره بود) چنین سفارش می نمایند:" اَلا وَ اِنَّ لِکُلِ مَامُومِ اِماماً، یَقتَدی بِهِ وَ یَستَضی ءُ بِنورِ عِلمِه "، " آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی می کند و از نور دانشش روشنی می گیرد."  همچنین فرمودند: اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛مردم، به دولتمردان خود شبیه ترند تا به پدرانشان.(1)الناسُ عَلی دین مُلوکهم؛ راه و روش مردم معمولاً بر طبق روش رهبران و حاکمان آنان است. (2)به قول شاعر که گفت: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی      برآورند غلامان او درخت از جای........................................................1-بحارالانوار، ج 78 ص 46، تحف العقول ص 2082-کشف الغمه، ج 2، ص 21پیامبر (ص) می فرمایند: مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً کَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ مَنْ سَنَّ سُنَّهً سَیِّئَهً کَانَ عَلَیْهِ‏ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَه ؛ کسی که طریقه خوبی را پایه گذاری نماید، اجر و ثواب انجام آن کار و هر کسی که تا روز قیامت به آن عمل کند را دارا است و کسی که روش نکوهیده ای را اختراع نماید، گناه آن و هر کس که به آن تا روز قیامت عمل کند بر عهده او است.(1)لذا پیامبر (ص) می فرمایند: مَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ اَو نَهی عَنْ الْمُنْکَرِ اَوْ دَلّ عَلی خَیر اَوْ اَشارَ بِهِ فَهُوَ شَریک وَ مَنْ اَمَرَ بِسُوءٍ اَوْ دَلَّ عَلَیهِ اَوْاَشارَ بِهِ فَهُوَ شَریک.(2)کسی که امر به خوبی و نهی از بدی کند و یا راهنمایی به خیر نماید و یا به کارهای خوب سفارش کند در ثواب آن شریک است و کسی که کار ناشایستی را توصیه کند و یا به آن فراخواند یا به آن راهنمائی نماید، در گناه آن شریک است.با توجه به روایات مذکور مربیان (والدین، معلمین، اساتید، رهبران جامعه و ...) مسئولیت سنگینی را بر دوش می کشند و بیش از دیگران باید مراقب اقوال و افعال خود باشند. ...........................................................................................1-اصول کافی ج۵ ص ۱۰ ح۱ تهذیب الاحکام، ج ۶ ص ۱۲۴ ح۲۱۷ تحف العقول ص 243، بحارالانوار ج 74 ص 1662-خصال شیخ صدوق، ج 1 ص 138

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  12:59
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :