سوال مطرح شده : 10-حجاب در ایران باستان چگونه بود؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  10-حجاب در ایران باستان چگونه بود؟
توضيحات : 

حجاب در ایران باستان چگونه بود؟پوشش مردان و زنان چیزی بوده که از گذشته تا به امروز وجود داشته اما ایرانیان در پوشش سر آمد بودند. برخی معتقد هستند که این پوشش کامل و آراسته به نوعی ریشه ی به وجود آمدن حجاب در دنیا است. ویل دورانت می گوید:"نقش پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته است که می توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست." (1)در دوره هخامنشی، زنان ایرانی با چادر یا پوشش‌های دیگری که بخش‌هایی از موها  و تن را در بر می‌گرفت، در میان مردان ظاهر می‌شدند. در یک مجسمه سنگی استوانه‌ای که از آن دوره‌ برجای مانده و اکنون در موزه‌ی لوور فرانسه نگهداری می‌شود، شاهزاده‌ی ایرانی با چادر و ندیمه‌هایش با پوشش سر دیده می شوند.در طرحی که روی سنگی در ارگیلی ترکیه نقش بسته است، زن ایرانی با پوشش "چادر" و سوار بر اسب می باشد. (2).................................................................1- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج۲، ص۷۸ و برتراند راسل، زناشوئی و اخلاق، ص۱۳۵.1-سامی تمدن هخامنشی در دوره اشکانیان زنان ایرانی همچون گذشته دارای حجاب پوشیده ای بوده اند؛ لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده است. همچنین پیراهن دیگری داشتند که روی اولی می پوشیدند و قدش نسبت به اولی کوتاه تر و یقه باز بوده و روی این دو پیراهن، چادری سر می کردند.(1)  زنان عهد ساسانی گاهی چادری گشاد و پرچین به یر می کردند که تا وسط ساق پا می رسید. نقوشی که از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ای ساخته شده نشان می دهد که هر یک از بانوان چادری به خود پیچیده اند. (2) در تفسیر اثنی عشری چنین آمده است:" تاریخ نشان می دهد که حجاب در فرس (فارس) قدیم وجود داشته است. "(3)  پس موضوع پوشش از اول آفرینش مطرح بوده و آیات مذکور حاکی از آن است که انسان ها از روزی که پا بر این کره خاکی نهاده اند، پوشش را مراعات می کرده اند. توجه به بعضی از کتیبه ها، سکّه ها، تندیس ها، نقاشی ها، فرش ها، ظروف نقره ای و نقش های برجسته تاریخی گویای این موضوع است.  ..............................................................1-پوشاک زنان ایرانی، جلیل ضیاء پور، ص 1942-همان3- تفسیر اثنی عشری ج 10 ص 490 

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  13:26
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :