سوال مطرح شده : 15-با توجه به معانی "غض بصر" چشم پوشی و صرف نظر کردن، متعلق آن چیست؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  15-با توجه به معانی "غض بصر" چشم پوشی و صرف نظر کردن، متعلق آن چیست؟
توضيحات : 

با توجه به معانی "غض بصر" چشم پوشی و صرف نظر کردن، متعلق آن چیست؟مثلاً اگر گفته شود آقا و خانم صرف نظر کنید قطعاً سوال می شود از چه صرف نظر کنیم یعنی متعلق آن باید گفته شود در اینجا نیز می فرماید: چشم پوشی کنید. نفرموده "قُل لِّلْمُوْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ عَن النظَر الی الحَرام اَو مال الغیر و ..." همه اینها محتمل است.البته  این طور نیست که به صورت مطلق گفته باشد از همه چیز چشم پوشی کنید یا به همه چیز بی اعتنا باشید زیرا با زندگی و حیات انسان در تعارض قرار می گیرد یعنی از خوردن و خوابیدن و ... این محال است. پس دارای محدوده ای است و باید آن محدوده را پیدا کنیم. 

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  10:40
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :