سوال مطرح شده : 18-برگزیدگان الهی درباره آثار نگریستن و نگاه چه می گویند؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  18-برگزیدگان الهی درباره آثار نگریستن و نگاه چه می گویند؟
توضيحات : 

برگزیدگان الهی درباره آثار نگریستن و نگاه چه می گویند؟چشم یکی از دریچه هایی است که رابط بین بیرون و درون انسان است و آنچه را که می بیند به دل و فکر انسان منتقل می کند که هم می تواند بهترین ابزار برای شناخت و پرورش روح باشد و هم می تواند عامل سقوط و تباهی گردد. حال به گزیده ای از روایات در این زمینه می پردازیم:* حضرت رسول اکرم (ص): "غَضُوا اَبصارَکُم تَرونَ العَجائبَ"؛ هر کس چشم از مناظر شهوت انگیز بپوشاند مناظر ملکوتی در برابر دیدگان او مجسم خواهد شد.(1) * پیامبر اکرم (ص): " النَّظَره سَهمٌ مَسمومٌ مِن سَهامِ إبلیس، فَمَن تَرَکَها خَوفاً مِنَ اللهِ اَعطاهُ اللهُ ایماناً یَجِدُ حَلاوتَهُ فی قَلبهِ"؛ نظر به نامحرم تیری مسموم از تیرهای شیطانی است. هر کس آن را به خاطر ترس از خدا ترک کند خدا به او ایمانی عطا می کند که حلاوت و شیرینی آن را در قلبش می یابد.(2) * پیامبر اکرم (ص): روز قیامت هر چشمی گریان است، مگر سه چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که از آنچه خداوند حرام کرده بسته شود و چشمی که شب را در راه خدا به بیداری بگذراند. (3) ............................................1-بحارالانوار ج 104 ص 472- بحارالانوار ج 104 ص 383-بحارالانوار ج 101 * رسول خدا (ص):" لِکُلّ عُضوِ مِن اِبنِ آدم حَظّ مِنَ الزنا: العین. زناها: النَّظَر."؛ برای هر عضوی بهره ای از زنا است و زنای چشم، نگاه نابجا، به نامحرم  است.(1) * پیامبر (ص): " مَن مَلا عُینیه مِن حَرامِ مَلا اللهُ عَینیهُ  یوَم القیامِه مِن النّار. إلاّ اَن یتوبَ و یَرجِعَ "؛هر کس چشم خود را از حرام پر کند (نگاه به زن نامحرم نماید) خداوند متعال چشم او را روز قیامت از آتش پر می کند مگر آنکه توبه نماید و برگردد.(2) * پیامبر (ص): هر چشمی در قیامت بر اثر سختی آن گریان است ولی چشمی که از نگاه به حرام خود داری کند خندان است. (3) همچنین می فرمایند:"حُّرِمَت النَار عَلی عَینٍ غَضَّت عَن مَحارِم الله" خداوند آتش را بر چشمی که به محرمات الهی نمی نگرد حرام کرده است. (4) * امام علی (ع): « العَینُ جاسُوسُ القَلب ِوَ بَریدُ العَقلِ »؛ چشم، مامور مخفی دل و پیشوای عقل است. (5) * امام علی (ع): «العَینُ رائدَ الفِتَن»؛ چشم، پیشوا و پرچم دار تمام فتنه هاست. (6)............................................................1- میزان الحکمه ج 10 ص 75)2-3- خصال شیخ صدوق ج 1 ص 61)4-نهج الفصاحه ج 2 ص 702 ح 4340)-5-غررالحکم ص 606- همان* همچنین می فرمایند: "العیونُ مَصائِدُ الشّیطانِ" چشم ها دام های شیطانند.(1)  

*امام علی (ع): « العَیونُ طلائِعُ القُلوبُ »؛ چشم ها، پیشتاز دل ها هستند.(2) * حضرت علی (ع) :"مَن اطلَقَ طَرفَهُ کَثُرَ اَسَفَهُ"؛ هر کس چشم خود را رها کند تاسف و ناراحتی او زیاد می شود.(3) و در مقابل می فرمایند: " مَن غَضَّ طَرفَهُ اراحَ قَلبَهُ" هر کس نگاهش را کنترل کند؛ دل خود را در آسایش و آرامش قرار داده است.(4) * امام صادق(ع): " کَم مِن نَظَرهٍ اورَثت حَسرَهً طَویلهً "؛ چه بسا نظر به نامحرمی که حسرت و پشیمانی طولانی به دنبال دارد. (5) * حضرت صادق (ع):"النَظَرهُ بَعدَ النَظَر تَزرَعُ فِی القَلبِ الشَهوهُ وَ کَفی بِها لِصاحبِها فِتنَهٌ" اگر نگاه دوم بعد از نگاه اول صورت گیرد، شهوت را در قلب خود کشت می کند و کافی است که صاحب نگاه را به فتنه و گناه بزرگی دچار نماید.(6) * حضرت عیسی (ع): هر زنی که خود را خوشبو کند و بیرون رود تا بویش به مشام دیگران رسد زناکار است و هر چشمی که او را نگرد زناکار است. (7) .........................................1- غرر الحکم ص 260 حدیث 55602- غررالحکم ص603- میزان الحکمه ج 10 ص 704- غررالحکم ص 26 ح 55555-الحکم الزاهره، ج 1، ص 3016- وسائل شیعه ج 227-با توجه به روایات مذکور؛ با مدیریت نگاه می توان عقل، دل، احساسات، عواطف و نحوی اندیشیدن را کنترل کرد و انسانیت خود را تثبیت نمود. نگاه آنقدر مقتدر است که می تواند مدیر عقل شود و عقل که ابزاری برای اندیشیدن و تصمیم گرفتن و سازنده ی شخصیت انسانی است، را با قدرت کامل خود کنترل کند. کسی که مراقب نگاهش نباشد بذر شهوت را در دل خود کاشته و چون رشد نمود طغیان می کند. "اثرات سوء  نگاه نابجا"؛*یک فرد متدین می گفت:"یک نگاه نابجای شهوت انگیز، مرا مدتها به خود مشغول داشت و از مسیر معنوی و قرب الهی دور نمود، وقتی به خود آمدم متوجه شدم پله های صعودی را که پیموده بودم به اولین آن سقوط نموده ام." 1(یکی از افراد متدین و تحصیل کرده اصفهان (خ-ه)) "حکایت برصیصای عابد"در میان قوم بنی اسرائیل عابدی به نام برصیصا بود. دیوانگان و مریضان را نزد او می آوردند و او در سایه عبادت زیاد و نفس گرمی که داشت آنها را درمان می کرد تا اینکه روزی زنی از اشراف زادگان را که دیوانه شده بود نزد او آوردند. عابد با یک نگاه شیفته او شد و ایمان و اندوخته های عبادی خویش را به باد داد و دست به عملی زد که نمی بایست می زد!! و در نتیجه برای فرار از رسوایی، زن دیوانه را کشت و پنهانی دفن کرد. برادرانی که خواهر را برای درمان نزد عابد برده بودند از ماجرا خبردار شدند. به سلطان و حاکم وقت اطلاع دادند، سلطان، عابد را احضار کرد و او نیز به گناه خود اعتراف کرد. بنا به دستور حکومتی، عابد را بر چوبه دار آویختند. در آن حال شیطان به نزد او آمد و گفت: من بودم که این مصیبت را برای تو به وجود آوردم. حالا اگر صادقانه بگویی که از من اطاعت می کنی، تو را از این مهلکه نجات می دهم. عابد گفت من تسلیمم. شیطان گفت: مرا سجده کن. عابد گفت من در حالی که بالای چوبه دار هستم چگونه تو را سجده کنم. او با ایما و اشاره شیطان را سجده کرد و بعد از عمری عبادت به درگاه خدای متعال کافر شد و آنگاه شیطان هم از او تبری جست و سپس کشته شد.  با توجه به دو اتفاق مذکور، یک نگاه نابجا که از دریچه چشم عبور کند حاصل آن دل را متحول می کند و چه بسا موجب گناه زنا، قتل، کفر، سجده بر شیطان  و تغییر سرنوشت می گردد.  در روایت است: "النظرهُ سَهمٌ مِن سِهام اِبلیس "نگاه، تیری از تیرهای شیطان است. (1)  *برخورد پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) با چشم چرانی:حکم بن ابی العاص پدر مروان در عین آنکه مسلمان بود، مردی هرزه و چشم چران بود، روزی از لای درز در داخل حجره پیامبر(ص) نگاه کرد، پیامبر(ص) به قدری ناراحت شد، که عصای خود را که نوکی تیز داشت برداشت و او را تعقیب کرد، او فرار کرد و چون روباه گریخت....(2)  و طبق روایت دیگر، حکم بن ابی العاص از پشت دیوار به خانه پیامبر(ص) چشم چرانی کرد، و پیامبر(ص) خواست او را با کمان هدف تیر قرار دهد که او گریخت. (3) *روزی مردی به طواف کعبه اشتغال داشت؛ در همان جا به زن نامحرمی نگاه نامشروعی کرد و حضرت علی (ع) او را در این حال دید و با دست ضربه ای به او زد و او را مجازات کرد. او هم به عنوان شکایت نزد عمر رفت و داستان را گفت. عمر بن خطاب به او گفت: قَد رَای عَینُ الله وَ ضَرَبَ ید الله (چشم خدا دید و دست خدا زد. )(4) .........................................................1-وسائل الشیعه ج 20 ص 1902- الکنی و الالقاب ج 1 ص 3193- الغدیر ج 8 ص 2434 -النهایه ابن اثیر عبد الرزاق، ج 10، ص 410 ،کنزالعمال، ج 5 ، ص 46، مدینه دمشق، ج 17، ص 42، جواهر المطالب، ج 1 ص199-  با اینکه پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) سنبل عطوفت و رحمت هستند و قرآن نیز می فرماید: "فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ"(1)"پس به [برکت] رحمت الهی با آنان  نرمخو [و پرمهر] شدی....." ولی برای پیشگیری از عواقب چشم چرانی و نگاه های سوء، از منکر به صورت عملی نهی نمودند. چون خود آن بزرگواران می فرمایند:"مَن تَرَکَ إنکارَ المُنکَرِ بقَلبِهِ و یَدِهِ و لِسانِهِ فهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الاحیاءِ "  کسی که در برابر منکر با دل و دست و زبان خویش اعتراض نکند، او مرده ای است در میان زندگان.(2) ......................................................................1-سوره آل عمران آیه 1592--تهذیب الاحکام : ۶/۱۸۱/۳۷۴

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  10:51
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :