سوال مطرح شده : 23– گویند: لفظ مومنین شامل مرد و زن می شود چرا بعد از " قُل لِّلْمُوْمِنِینَ " " قُل لِّلْمُوْمِنَاتِ" گفته شده است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  23– گویند: لفظ مومنین شامل مرد و زن می شود چرا بعد از " قُل لِّلْمُوْمِنِینَ " " قُل لِّلْمُوْمِنَاتِ" گفته شده است؟
توضيحات : 

گویند: لفظ مومنین شامل مرد و زن می شود چرا بعد از " قُل لِّلْمُوْمِنِینَ " " قُل لِّلْمُوْمِنَاتِ" گفته شده است؟ ذکر " قُل لِّلْمُوْمِنَاتِ" بعد از " قُل لِّلْمُوْمِنِینَ " برای بیان احکام خاص بانوان است اگر خداوند نمی خواست احکام اختصاصی بیان نماید، همان " قُل لِّلْمُوْمِنِینَ " که شامل مرد و زن می شود کافی بود. اما خصوصیاتی در بانوان است که احکام خاصی را در بر می گیرد. اضافه شدن "هُنَّ" به زینت نشان می دهد در زنان زینتی است که در مردان نیست و یک موضوع اختصاصی را بیان می کند والا آنچه مشترک بود از جهت حفظ و پوشاندن (عورت) و نگاه، به طور یکسان در مورد مرد و زن بیان داشته است و برای تاکید بیشتر در مورد پوشش خاص بانوان با خطاب" قُل لِّلْمُوْمِنَاتِ" چندین حکم و سفارش سازنده بیان فرموده است .(1) *اولین حکم خاص بانوان ""وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "است، بانوان نباید زینتهای خود را آشکار نمایند مگر آنچه به طور طبیعی آشکار است.  ....................................................1-سوره نور آیه 31

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  11:11
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :