سوال مطرح شده : 28-آیا مستخدم، کارگر منزل و سرایدار، در حکم "مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ" است یعنی مثل کنیز و غلام به آقا و خانم خود محرم می باشد؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  28-آیا مستخدم، کارگر منزل و سرایدار، در حکم "مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ" است یعنی مثل کنیز و غلام به آقا و خانم خود محرم می باشد؟
توضيحات : 

آیا مستخدم، کارگر منزل و سرایدار، در حکم "مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ"  است یعنی مثل کنیز و غلام به آقا و خانم خود محرم می باشد؟اولاً مستخدم، کارگر و سرایدار مرد یا زن در حکم غلام و کنیز نیستند، چون غلام و کنیز در صدر اسلام افرادی بودند که در جنگ با کفار اسیر می شدند و با شرائط خاص به مولای خود (آقا یا خانم) محرم می شدند. گرچه ظاهر جمله " مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ " به نظر می رسد که زنان می توانند پیش غلام خود حجاب نداشته باشند ولی از روایاتی استفاده می شود که منظور، کنیزان غیر مسلمان هستند نه غلامان.(2) .......................................................................1- البته موضوع برده داری با اینکه از ابداعات اسلام نبود ولی با تدابیر اسلامی بسیار زود ریشه کن شد.2-بر مبنای کلمه" نِسَائِهِنَّ " که توصیه ی حجاب داشتن در مقابل زنان غیر هم کیش است، زن مسلمان می تواند در مقابل کنیز غیر مسلمان خود حجاب نگذارد.  امیرالمومنین (ع) می فرمایند: لا یُنظُرَ العَبدُ اِلی شَعرِ سَیدتِه : غلام نباید به موی سر زنی که مولای اوست نگاه کند. (1) در زمان حاضر موضوع کنیز و غلام کاملاً منتفی است. بنابراین افراد مذکور به هیچ وجه به طور عام و بدون شرائط محرمیت اسلامی به آقا و خانم محرم نمی شوند. ....................................................1- وسائل الشیعه ج 20 ص 225

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  11:21
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :